Orzeczenia NSA

> Index > Grupy rodzajów spraw

Orzeczenia z grupy:

632 Pomoc społeczna


Orzeczenia o symbolach:

6320 Zasiłki celowe i okresowe
6321 Zasiłki stałe
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej
6323 Zezwolenie i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej
6329 Inne o symbolu podstawowym 632