> Index  > Orzeczenia NSA wg haseł tematycznych

Orzeczenia związane z hasłem:

Ulgi podatkowe

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II FSK 100/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 575/12 w sprawie ze skargi E.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 6 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za 2001 i 2002 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz E.K. kwotę 120 (sło...


II FSK 196/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 572/12 w sprawie ze skargi E. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za wrzesień 2001 r., kwiecień, czerwiec, sierpień 2002 r. i luty 2003 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Ska...


I SA/Op 766/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi L. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 10 września 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.


II FSK 99/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 574/12 w sprawie ze skargi E. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za 2001 i 2002 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszaw...


II FSK 197/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 573/12 w sprawie ze skargi E. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za wrzesień 2001 r., kwiecień, czerwiec, sierpień 2002 r. i luty 2003 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w ...


I SA/Po 441/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-24

Sprawa ze skargi [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2014 r., Nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia uchyla zaskarżone postanowienie


I SA/Po 442/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-24

Sprawa ze skargi [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2014 r., Nr [...] w przedmiocie pozostawienia zażalenia bez rozpatrzenia uchyla zaskarżone postanowienie.


I SA/Bd 867/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-23

Sprawa ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...). Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2. Określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę (...) zł na rzecz radcy prawnego J. K. tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.


I SA/Ol 925/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-19

skarg L. K. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]', '[...]' w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej oddala skargi.


I SA/Kr 1930/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi A.L., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 13 października 2014 r. Nr [...], w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków, i darowizn, - skargę oddala -1   -5   -2   < Poprzednie   7   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt