Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Fornalik Sędziowie Sędzia WSA Maria Bohdanowicz Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Lisowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2012 r. wniosku Sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim G. S. o wyłączenie w sprawie ze skargi D.B. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany postanawia: wyłączyć od rozpoznania przedmiotowej sprawy Sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim G. S..

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji