Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Kraków, dnia 5 marca 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. D. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. D. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 13 marca 2009 r. Nr: [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego postanawia: oddalić wniosek.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/2

W niniejszej sprawie skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku oświadczył, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z matką M. D.. Ich miesięczny dochód wynosi 1.330 zł (brutto) i stanowi go dochód skarżącego z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 600 zł oraz świadczenie emerytalne matki w wysokości 730 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi dom o powierzchni 60 m2 oraz nieruchomość rolna wielkości 2,041 ha. Nie dysponuje on zasobami pieniężnymi, jak również przedmiotami wartościowymi. Wnioskodawca wskazał, iż od 1992 roku "ma złamany kręgosłup" w związku z czym pozostaje w leczeniu i rehabilitacji. W dniu 17 lipca 2008r. uległ również wypadkowi (złamanie palca [...] ręki z uszkodzeniem ścięgna oraz uszkodzenie mięśnia kciuka), przeszedł dwie operacje, ma niesprawną [...] rękę. Z załączonych dokumentów medycznych wynika, że nadal utrzymuje się przykurcz palca. Wnioskodawca podał, że z powodu choroby ma trudności z obsługą kredytów (przeterminowane raty). Działalność gospodarcza przynosi starty, a gospodarstwo rolne jest niedochodowe. Skarżący nie pobiera żadnych zasiłków. W dwóch izbach przecieka sufit, brakuje opału na zimę. Wykonując wezwanie referendarza sądowego do uzupełnienia danych zawartych we wniosku, skarżący oświadczył, że jego miesięczne wydatki na prąd wynoszą około 180 zł, na telefon około 240 zł. Koszty leczenia to dojazd na rehabilitację do szpitala [...] w K., koszt szyny na rękę 200 zł, żel contractubex, gąbki i bandaż elastyczny. Koszty dojazdów i materiały to wydatek około 300 zł, podatek rolny 400 zł. Miesięczne raty zobowiązań kredytowych wynoszą około 3.000 zł (nie są one spłacane regularnie). Roczna dopłata do gospodarstwa rolnego wynosi około 800 zł. Od dnia 30 czerwca 2009r. sąd uchylił obowiązek alimentacyjny skarżącego, ale skarżący nadal spłaca kredyt zaciągnięty na alimenty. Do pisma skarżący załączył następujące dokumenty: zaświadczenie z dnia [...] października 2009r. o rozpoczęciu rehabilitacji skarżącego, wezwanie Sygma Banque Societe Anonyme z dnia [...] stycznia 2010r. do zaktualizowania danych podanych bankowi, skierowanie z dnia 24 listopada 2009r. do Poradni Rehabilitacyjnej, wezwanie do zapłaty z dnia 22 stycznia 2010r. wystawione przez [...] Bank S.A., zawiadomienie banku BNP [...] z dnia 11 stycznia 2010r. o wymagalnym zadłużeniu, wezwanie do zapłaty z dnia 19 stycznia 2010r. wystawione przez Departament Windykacji [...] SA, wyciąg bankowy za okres od 1 grudnia 2009r. do 3 stycznia 2010r. dla [...] Niezależny Dystrybutor R. D., wyciąg bankowy za okres od 1 grudnia 2009r. do 3 stycznia 2010r. dla R. D., upomnienie z dnia 18 maja 2009r. wystawione przez Zakład Energetyczny, fakturę z dnia 24 listopada 2008r. za opaskę elastyczną opiewającą na kwotę 16,35 zł, fakturę z dnia 5 listopada 2008r. za żel Contractubex opiewającą na kwotę 29,80 zł oraz obliczenie dochodu za rok 2009 z działalności skarżącego jako Niezależnego Dystrybutora [...].

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa