Wniosek w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy
Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. G. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. G. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. O. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Ł. R. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. R. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt III SA/Kr 1319/10 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2011 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie strona 1/19

Wnioskodawca w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy podał, że domaga się zwolnienia od kosztów sądowych.

Objaśniając swoją sytuację rodzinna podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i córką.

Określając majątek swój i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym uwidocznił, że w jego skład wchodzi mieszkanie o powierzchni 36 m2, samochód Skoda-Octavia z 2002 r. .Nie posiada zasobów pieniężnych.

Stałe miesięczne dochody swego gospodarstwa domowego wnioskodawca oszacował łącznie na kwotę 4300 zł.

Uzasadniając swoje starania poprzestał na zaakcentowaniu trudnej sytuacji finansowej nadmieniając, że mieszkanie zakupił na kredyt w wysokości 217 tyś. zł..

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do art. 252 w związku z art. 246 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "ppsa", osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy obejmujące m.in. zwolnienie od kosztów sądowych o ile - poza samym wnioskiem (art. 243 ppsa) - złoży również oświadczenie którym wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie to zgodnie z wolą ustawodawcy ma być "dokładne", a owa "dokładność" stopniowana jest przeświadczeniem sądu, że strona okoliczności te wykazała, czyli przedstawiła je w sposób przekonywujący. Jednocześnie przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja prawna opiera się na założeniu, że jeżeli oświadczenie strony pozwala na zorientowanie się co do tego, iż stać ją będzie na uiszczenie wymaganych kosztów i nie wzbudza jakichś istotnych wątpliwości to tym samym sąd nie ma obowiązku dokonywania wezwań o złożenie dodatkowych wyjaśnień czy przedłożenie dokumentów źródłowych bo generalnie ciężar dowodu co do wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy spoczywa na stronie składającej wniosek o przyznanie prawa pomocy (por. postanowienie NSA z 18 czerwca 2004 r. FZ 165/04).

W realiach rozstrzyganego przypadku wnioskodawca złożył oświadczenie, które jest wystarczające dla wyprowadzenia następujących wniosków.

Po pierwsze, wnioskodawca ma zapewnione stałe źródło dochodu w wysokości 4300 zł miesięcznie, należy do niego samochód i mieszkanie. Po drugie wymagane koszty sądowe, na obecnym etapie sprowadzają się do konieczności uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 300 zł (vide: protokół rozprawy z dnia 12 lipca 2011 r. k. 48) i nie pozostają w takiej dysproporcji z wykazanymi przez wnioskodawcę stałymi miesięcznymi dochodami by ich poniesienie groziło wnioskodawcy zachwianiem sytuacji materialnej i bytowej w taki sposób aby nie był w stanie zapewnić sobie i rodzinie minimum warunków socjalnych. Po trzecie, wnioskodawca poprzestając na ogólnikowej argumentacji sprowadzanej do wzmianki o "trudnej sytuacji finansowej" i zakupie mieszkania na kredyt nawet nie podjął próby określenia jak kształtują się stałe miesięczne obciążenia jego gospodarstwa domowego związane z utrzymaniem domu oraz opłaceniem mediów.

Strona 1/19