> Index  > Orzeczenia NSA wg sądów orzekających

Orzeczenia wydane przez sąd:

NSA oz. w Poznaniu

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  SA/Po 66/89 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-07-18

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego (...).


SA/Po 1489/88 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-06-08

Skarga Aleksandra G. na decyzję Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poznaniu z dnia 16 maja 1988 r. w przedmiocie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokal mieszkalny i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Dzielnicowego w Poznaniu, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu M...


SA/Po 1246/88 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-05-12

Skarga Gertrudy K. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 1988 r. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w P., a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Pozn...


SA/Po 1272/88 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-05-03

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w G. w przedmiocie ustalenia wysokości czynszu najmu za mieszkanie zakładowe.


SA/Po 1239/88 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-04-25

Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi


SA/Po 1143/88 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-03-21

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy (...).


SAB/Po 54/88 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-03-09

skargę na bezczynność Naczelnika Miasta i Gminy w D. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości.


SA/Po 957/88 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-02-10


SA/Po 1503/88 - Wyrok <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-02-10

Skarga Emilii K. na decyzję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13 września 1988 r. w przedmiocie przydziału lokalu użytkowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 2 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę złotych dwa tysiące tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.


SA/Po 862/88 - Postanowienie <span class="hl">NSA</span> <span class="hl">oz</span>. w <span class="hl">Poznaniu</span> z 1989-01-26

Nieruchomości1   -10   -5   -2   < Poprzednie   88   Następne >   +2   +5   96  

DJUR.PL   Kontakt