> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II SA/Łd 36/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-06

Sprawa ze skargi J. Z. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonania stawu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak [...]; 2. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokat J. N.-K. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy uli...


II SA/Kr 1/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi J.M. i M.M. na decyzję Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 6 listopada 2014 r., znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala.


II SA/Gl 90/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi M. L. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego oddala skargę.


II SA/Gd 11/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Sprawa ze skargi R. R. i A. R. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oddala skargę.


II SA/Po 195/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi J. D. i S. D. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2015r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę


II OZ 375/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Zażalenie M.F. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Bd 226/15 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M.F. na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] stycznia 2015 r. znak [...] w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości postanawia: oddalić zażalenie.


II SA/Kr 150/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-06

Skarga W. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 28 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odmówić przywrócenia terminu


IV SA/Po 134/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi Z. S., M. M. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego oddala skargę


II SA/Lu 217/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi M. P. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] 2015 r., znak: [...], w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a oddalić wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego.


II SA/Gd 13/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Sprawa ze skargi E. S. - K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt