> Index  > Grupy rodzajów spraw  > Grupa 611

Orzeczenia o symbolu:

611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych
III SA 1679/96 - Wyrok NSA z 1998-02-11

Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Podatek od towarów i usług, Administracyjne postępowanie


SA/Sz 855/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-02-11

Sprawa ze skargi Dariusza S. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. z dnia 11 marca 1997 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 1995 r. - oddala skargę.


I SA/Kr 801/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-02-11

Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Administracyjne postępowanie


III SA 1737/96 - Wyrok NSA z 1998-02-11

Sprawa ze skargi Piotra P. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 8 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 1994 r. - oddala skargę.


III SA 308-309/97 - Wyrok NSA z 1998-02-11

Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Podatek dochodowy od osób prawnych


I SA/Ka 1490/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-11

Skarga Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej 'G.' w Cz. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 26 lipca 1996 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania z tytułu zwrotu pobranej nienależnie części dotacji przedmiotowej za 1994 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 55 ust. 1 tej ustawy - zasądził od Izby Skarbowej jeden ...


III SA 1682/96 - Wyrok NSA z 1998-02-11

Sprawa ze skargi Zarządu Organizacji Dostaw 'I.' w likwidacji na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 2 października 1996 r. (...) w przedmiocie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za maj 1996 r. - uchyla zaskarżoną decyzję.


III SA 1471-1474/96 - Wyrok NSA z 1998-02-10

Skarga Bronisława i Genowefy małżonków M. oraz Adama M. i Radosława M. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 6 września 1996 r. w przedmiocie wymiaru podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone decyzje, a także - zgodnie z art. 55 ust. 1 tej ustawy - zasądził od Izby Skarbowej na rzecz każdego ze skarżących po siedemnaście złotych siedemdziesi...


I SA/Wr 2101/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-02-10

Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t


I SA/Łd 1147/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-02-10

Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Podatek od towarów i usług, Administracyjne postępowanie


365 366 367 368 369 370 371 372 < Poprzednie 373 Następne > 374 375 376 377 378 379 380 381 382

DJUR.PL   Kontakt