Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol

IV SA/Wr 472/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Wa 1493/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2006 r.

III SA/Kr 785/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi M. B. na akt prawny Prezydenta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SA/Bd 3/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 508/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w zakresie żądania uwierzytelnienia kserokopii z akt sprawy

IV SA/Wr 712/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego .

II SA/Ol 163/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 616/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 902/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Ke 845/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100