Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2269/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w czerwcu 2015 r.

I OZ 1703/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. oku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 354/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi '[...]' decyzję SKO w '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie usług opiekuńczych

I OZ 1930/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 490/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wr 491/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego NSA Henryka Ożoga w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Rz 1600/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie z ich skargi na decyzję Samorządowego ...

II SA/Po 57/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-20

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

IV SA/Wr 216/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Bd 434/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100