Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 810/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

I FZ 127/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.

III SA/Wa 2413/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r.

III SA/Wa 1938/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-21

Wniosek w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpatrzenia

III SA/Wa 2412/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne za 2006 r.

III SA/Wa 2411/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne za 2005 r.

I SA/Lu 1062/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-18

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2012 r.

I SA/Ol 734/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na 2015 r.

I SA/Ol 772/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg J.Z.K., I.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

III SA/Gl 755/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia ustanowionemu z urzędu tymczasowemu pełnomocnikowi szczególnemu
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100