Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SAB/Wa 130/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

II SAB/Op 14/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi A. J. i A. J. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Po 24/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SAB/Łd 34/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości budowy chodnika

II SAB/Op 22/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-23

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu

III SAB/Gd 37/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SAB/Gd 102/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-16

Sprawa ze skargi D. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdów

IV SAB/Po 19/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

I OPP 43/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt I OSK 2357/12

I OPP 47/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SA/Kr 444/11
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100