Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I OPP 47/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SA/Kr 444/11

II SAB/Wr 41/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę

I OPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1055/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Kr 246/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postepowania

IV SAB/Wr 186/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia podania w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia SKO we W. z dnia [...]stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga H. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1095/13 ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SAB/Lu 119/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi T.K. na przewlekłość Starosty w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę

II OSK 2733/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie niepodjęcia czynności 'do decyzji Nr [...]'

VI SAB/Wa 45/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłość Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

II SAB/Lu 1/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO zakończonego decyzją w przedmiocie usług opiekuńczych
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100