Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 911/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,

II SA/Lu 865/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 1496/07 - Wyrok NSA z 2008-09-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 114/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-30

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty świadczenia nienależnie pobranego w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 115/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwot nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku celowego

II SA/Bd 597/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 260/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Lu 404/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku Z. W. przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Wa 1595/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100