Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FW 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

II GSK 738/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II OSK 1398/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 609/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II FZ 539/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 530/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psów za 2004 r.

I OPP 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-23

skarg J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego, sygn. akt II SA/Wa 2069/07

II FSK 767/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów

I FSK 1274/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu niewykonania zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym

II FSK 979/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100