Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OZ 1153/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 759/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

I SA/Wa 999/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OW 243/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OW 259/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek Z. R. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu oraz WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w sprawie z wniosku

I SA/Wa 1120/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 842/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-19

Skarga ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Wr 768/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 771/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Rz 67/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-12

Sprawa ze skargi W. B. na pismo SKO w przedmiocie przekazania odwołania skarżącej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100