Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 114/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-30

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty świadczenia nienależnie pobranego w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 115/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwot nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku celowego

II SA/Bd 597/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 260/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Lu 404/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku Z. W. przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Wa 1595/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Lu 510/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego

I OZ 185/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 673/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-21

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100