Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1073/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-03

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Bd 1049/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 953/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-18

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 43/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SO/Łd 12/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup okularów

II SA/Ol 589/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1286/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych, w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy.

IV SA/Wr 82/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego

IV SA/Gl 137/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Łd 1301/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-11

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100