Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol

II SA/Rz 1111/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 9/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego za okres od 1 października 2013 roku do 31 marca 2014 roku

II SA/Rz 580/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 48/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 92/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 339/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego u m a r z a postępowanie sądowe

II SA/Sz 484/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I

II SA/Rz 942/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 414/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100