Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Go 1098/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008r.

II FSK 3693/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w J. na decyzje SKO w Przemyślu , nr [...], nr [...], nr [...]; , nr [...], nr [...], nr [...]; w przedmiocie opłaty za odbiór odpadów komunalnych

II FZ 1522/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2011 r.

I SA/Wr 1649/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-26

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za luty 2011 r.

I SA/Wr 1650/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-26

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za marzec 2011 r.

I SA/Wr 1651/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-26

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za kwiecień 2011 r.

I SA/Gl 557/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na skutek zażalenia strony skarżącej na zarządzenie w przedmiocie ponownego wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia

I SA/Kr 676/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wr 2122/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za luty 2011 r.

I SA/Wr 2124/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za kwiecień 2011 r.
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   68