Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Sz 12/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 753/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-19

Skarga D. J. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 754/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-19

Skarga D.J. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Lu 31/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia skargi w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Po 527/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie nienależnie pobranego zasiłku celowego

II SA/Sz 492/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-22

Sprawa ze skargi J. S. i P. S. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze

IV SA/Wr 1/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego załatwienia pisma oraz zastrzeżenia do ustaleń wywiadu środowiskowego postanowił: odrzucić skargę.

I SA/Wa 287/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 205/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwołanego w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   64