Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol

V SA/Wa 1309/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie nakazu zwrotu wypłaconych środków pieniężnych;

II GSK 941/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.

II GSK 547/12 - Wyrok NSA z 2013-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

II GSK 1373/13 - Wyrok NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie nakazu zwrotu wypłaconych środków finansowych do budżetu państwa

II GSK 1497/14 - Wyrok NSA z 2015-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

III SA/Lu 553/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi A. B. na akt Starosty w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchyla zaskarżony akt.

II GSK 1846/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w S.

II SA/Bd 289/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności

V SA/Wa 1015/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłat miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

II SA/Ke 574/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   27