Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1529/12 - Wyrok NSA z 2013-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1304/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OSK 1134/07 - Wyrok NSA z 2008-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 1502/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 557/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego za okres świadczeniowy 2011/2012

II SA/Łd 1044/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego na dzieci

II SA/Sz 271/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej

IV SA/Wr 596/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 554/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego za okres świadczeniowy 2008/2009

IV SA/Po 855/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-09

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędziowie WSA Maciej Dybowski WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.) Protokolant Ref. staż. Justyna Hołyńska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 09 kwietnia 2008 r. przy udziale sprawy Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   33