Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 203/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu znak [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 178/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 577/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup opału

IV SA/Gl 195/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Wa 103/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 44/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-21

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 703/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

III SA/Kr 1143/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

I OZ 940/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100