Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 13/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1419/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

I SA/Wa 1420/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

I SA/Wa 1422/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

II SA/Lu 431/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I OSK 438/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-21

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Lublinie w przedmiocie niedoręczenia dwóch decyzji w spawie świadczeń z pomocy społecznej przysługującej rodzinie zastępczej

VIII SA/Wa 300/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 511/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 510/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 274/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-26

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   15