Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1873/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej

II SA/Łd 11/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 325/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 216/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 159/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 393/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Rz 789/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

Wniosek w przedmiocie zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1306/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 260/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1595/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   14