Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 426/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 533/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-19

Wniosek w przedmiocie zwrotu wypłaconych należności alimentacyjnych

I OSK 1754/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 773/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 422/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] 10 w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 1633/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty nienależnie pobranego zasiłku stałego

I SA/Wa 1541/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie uznania pobranego świadczenia za nienależne
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   16