Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 3265/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg G. P. na postanowienia SKO w K. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 898/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Po 474/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 783/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. oku nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 474/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-03

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności

II SA/Rz 1450/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

IV SA/Gl 1097/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 316/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   23