Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 684/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłat...

II SA/Bd 337/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 440/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , znak: [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 631/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję ustalającą prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Gd 143/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-09

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 1170/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

IV SA/Wr 444/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 445/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 443/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 442/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   15