Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 455/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 960/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OZ 399/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z t...

II SA/Bk 207/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy przekazania według właściwości pisma dotyczącego udzielenia informacji oraz wydania dokumentacji dotyczącej scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Gl 1056/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Ke 177/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Rz 182/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej

II SA/Gl 1076/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi

I SA/Wa 1926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   61