Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1432/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 1116/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-22

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-28

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 28/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-18

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanowił: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

II SA/Po 678/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 156/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 12/10 przywracające termin do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 12/10 wymierzające grzywnę Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z wniosku Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie skargi w ...

I OZ 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości

III SA/Gd 309/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu

II SA/Wa 1944/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 584/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie braku spełnienia kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta z 2
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   35