Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Po 678/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 156/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 12/10 przywracające termin do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 12/10 wymierzające grzywnę Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z wniosku Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie skargi w ...

I OZ 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości

III SA/Gd 309/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu

II SA/Wa 1944/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 584/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie braku spełnienia kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta z 2

II SA/Wa 2186/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Po 736/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

I OZ 224/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr SKO.WT.490/2809/2010 w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 196/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi W. F. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Limanowa w przedmiocie przyznania komunalnego lokalu mieszkalnego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   36