Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FNP 12/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Go 212/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2007 r.

I GNP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji pr...

II FNP 6/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego postan...

II FNP 7/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego postana...

II FNP 5/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy sprostow...

II FNP 2/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

II FNP 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

I FNP 2/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FNP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   15