Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 367/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Gd 518/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Ol 70/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpoznaniu odwołania od decyzji z dnia '[...]' nr '[...]' dotyczącej odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 43/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Gl 393/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta J. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 560/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 718/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 782/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Bd 1415/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Po 784/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   15