Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Ke 4/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-22

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OZ 1762/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowan...

I SA/Wa 1502/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2397/11

I SA/Wa 1502/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Wniosek J. B. o wyłączenie sędziów: Doroty Apostolidis, Dariusza Chacińskiego, Jolanty Dargas, Mirosława Gdesza, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Agnieszki Jędrzejewskiej-Jaroszewicz, Marty Kołtun-Kulik, Dariusza Kurkiewicza, Iwony Kosińskiej, Elżbiety Lenart, Emilii Lewandowskiej, Marka Leszczyńksiego, Iwony Maciejuk, Agnieszki Miernik, Gabrieli Nowak, Dariusza Pirogowicza, Małgorzaty Bonieckiej-Płaczkowskiej, Elżbiety Sobielarskiej, Joanny Skiby, Tomasza Szmydta, Marii Tarnowskiej, Marka Wroczyńskieg...

I SA/Wa 1502/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2397/11

I OZ 1960/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Joanny Kohler-Larsen w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 wrze...

I SA/Wa 928/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 176/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanowił: oddalić wniosek.

II SO/Ke 6/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 1049/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zat...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   16