Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Op 172/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OSK 1091/09 - Wyrok NSA z 2010-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 1165/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. Nr [...]

II SA/Sz 1312/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego I

II SA/Po 685/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 155/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 1009/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 86/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bk 289/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zaległych zaliczek alimentacyjnych.

II SA/Sz 411/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   71