Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Ol 695/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 356/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 375/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-21

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I GSK 1050/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie zwrotu należności celnych

I GSK 1052/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie zwrotu należności celnych

III SA/Lu 911/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. , nr [...] - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

V SA/Wa 185/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług

I GSK 1059/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Bd 906/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące październik, listopad i grudzień 2004 r.

I SA/Bd 86/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   76