Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 1177/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1588/12

I OSK 3158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie załatwienia pisma

II FZ 1379/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

II FSK 2482/10 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z.M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] czerwca 2009 nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

I OZ 84/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Burmistrza T.

I GSK 1740/13 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego

II OSK 1857/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OZ 287/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie dnia 9 lutego 2006 r., sygn. akt II SA/Sz 166/06 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 292/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie dnia 9 lutego 2006 r., sygn. akt II SA/Sz 171/06 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100