Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 2336/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 2719/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych ze zbioru PESEL

VII SAB/Wa 99/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych

IV SA/Wa 2433/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Wa 521/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi Z. T. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie wydalenia i zwolnienia ze służby

II SA/Wa 1326/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie waloryzacji emerytury policyjnej

II SA/Wa 582/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wyjaśnienia treści postanowienia

IV SA/Wa 424/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 1261/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

VII SA/Wa 3000/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   18