Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol

II OPP 6/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-13

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 553/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

VII SAB/Wa 105/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie

I OW 74/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

I OPP 30/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 40/13 z wniosku J.J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OPP 36/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SAB/Bd 24/07 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej

I OPP 38/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 48/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OPP 39/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 49/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Kancelarii Radcy Prawnego T. D.

I OPP 40/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 50/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OPP 34/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 44/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w K.

I OPP 35/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 45/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100