Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 94/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego zasiłku celowego

I OPP 44/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga M. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 244/15 ze skargi M. Ś. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z [...] sierpnia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I OPP 41/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1363/14 ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania odwołania organowi I instancji celem rozpatrzenia według właściwości

I OPP 78/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 556/13 ze skargi na decyzję SKO z [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 76/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 470/14 ze skargi na decyzję SKO z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 71/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 558/13 ze skargi na decyzję SKO z [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 77/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 471/14 ze skargi na decyzję SKO z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt I OSK 143/13

I OPP 31/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 108/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga M. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 333/14 w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   32