Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 814/87 - Wyrok NSA z 1987-12-21

Skarga Jana M. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego przekazania w użytkowanie wieczyste działki i sprzedaży położonego na niej budynku zabytkowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta i Gminy S., a także

I SA 725/87 - Wyrok NSA z 1987-12-11

Skarga Zofii Ż. na decyzję Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o opiekę i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 730/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-12-15

Skarga Stefanii M. na decyzję Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu w przedmiocie stwierdzenia obowiązku zameldowania się Włodzimierza K. na pobyt stały i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Wydziału Społeczno

I SA 849/87 - Wyrok NSA z 1987-10-16

Skarga Kariny A. na decyzję Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Dzielnicowego w Warszawie, a także

III SA 507/87 - Wyrok NSA z 1987-09-02

Skarga Grzegorza K. na decyzję Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach w przedmiocie wymeldowania i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   28