Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1335/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Wniosek Republiki Serbii - Ambasady Republiki Serbii w Warszawie o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...)w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania post...

I OZ 581/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...)w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 582/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 2337/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 741/10 - Wyrok NSA z 2011-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 1371/06 - Wyrok NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1372/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

I OSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami państwa polskiego

I OSK 1460/06 - Wyrok NSA z 2007-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 624/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100