Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1019/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OZ 1018/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I SA/Wa 462/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Lu 631/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem

II SA/Lu 632/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem

II SA/Lu 636/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO L. w przedmiocie usług opiekuńczych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku WSA , sygn. akt II SA/Lu 636/15

II SA/Lu 760/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wyjaśnienia treści postanowienia SKO nr [...]

VIII SA/Wa 671/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-24

Wniosek w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej postanowił : odmówić przywrócenia terminu.

II SA/Lu 634/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO L. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku WSA , sygn. akt II SA/Lu 634/15

II SA/Lu 635/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO L. w przedmiocie przyznania pomocy w formie obiadów barowych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku WSA , sygn. akt II SA/Lu 635/15
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   12   Następne >   +2   +5   +10   23