Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

OPP 2/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie udzielenia informacji dotyczących przepisów szczegółowych w sprawie zabezpieczenia schronienia i posiłków osobom bezdomnym

I OPP 36/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 63/14 ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia podania w przedmiocie wezwania strony do usunięcia naruszenia prawa

OPP 6/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga Ł. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, sygn. akt 4/II SA/Po 1038/02

I OPP 58/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 965/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 140/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1884/14 ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SAB/Lu 37/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 469/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 20/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie usług opiekuńczych

I OPP 7/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga Ł. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby, sygn. akt 4/SA Po 600/03

I OPP 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 968/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego i zasiłku okresowego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   13   Następne >   +2   +5   +10   34