Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1051/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Gd 154/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Wr 268/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Bk 290/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   15