Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1057/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-13

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Po 1051/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Gd 154/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Wr 268/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   15