Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 597/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 673/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-21

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 361/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy

IV SA/Gl 262/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 857/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   16