Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1540/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego

II SA/Po 134/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

I SAB/Wa 74/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania pisma z 4 lutego 2010 r.

II SA/Rz 787/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-06

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 499/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 302/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ustawowych odsetek

II SA/Bk 960/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-25

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Gd 174/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej oraz ustawowych odsetek

II SA/Po 887/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-14

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 619/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   16   Następne >   +2   +5   +10   100