Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 205/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Po 178/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 398/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 765/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ...

III SA/Kr 1633/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   21