Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 314/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1459/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi A.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego

I OPP 46/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 330/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 50/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 272/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OPP 42/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 268/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OPP 44/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 271/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OPP 43/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 269/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OPP 49/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 270/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OSK 2553/17 - Wyrok NSA z 2019-05-24

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   25