Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol

IV SA/Gl 585/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 220/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 665/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1032/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 950/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 692/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 705/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 412/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego w kwocie [...]zł za okres [...] miesięcy od dnia [...]r.

I OSK 789/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 1534/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I u m a r z a postępowanie sądowe, II przyznaje od Skarbu Państwa
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100