Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 280/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina O. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Sz 359/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Świeszyno w przedmiocie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

III SA/Kr 243/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M w przedmiocie nadania nazw ulic w miejscowości P

II OSK 2813/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania statutu zakładowi komunalnemu

IV SA/Gl 645/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości P.

III SA/Wr 228/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Sprawa ze skargi B.S. na § 2 ust. 2 obejmujący stwierdzenie 'oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00' uchwały Rady Miejskiej we W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty d...

II SA/Ol 18/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazw ulic
1   < Poprzednie   2