Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Sz 1512/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego /. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Starostwa Powiatowego z dnia[...]. Nr [...] I

II SA/Lu 114/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów

II SA/Bk 405/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Op 123/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1234/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku wychowawczego

I OSK 1616/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Legnicy w przedmiocie zarzutów zgłoszonych przez dłużnika

IV SA/Wr 717/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych przez dłużnika

II SA/Ol 487/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego w sprawie usług opiekuńczych

IV SA/Po 65/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
1   < Poprzednie   2